Capton Rent

Har du problem med mögel och alger på fasaden? eller kanske har ditt duschrum blivit missfärgat genom åren?

Capton Rent kan användas både för inom- och utomhusbruk. Fungerar på alla byggmaterial - trä, betong, puts, plast och skivmaterial.

Capton Rent
Mer information

Capton Rent renar genom oxidation både inom- och utomhus. Sönderfaller relativt snabbt till vanligt koksalt och är därmed biologiskt nedbrytbar. Capton Rent kan användas på alla byggmaterial - trä, betong, puts, plast och skivmaterial. Prova alltid på en liten del av ytan först för att se hur slutresultatet blir. Tänk på att Capton Rent bleker vissa färger och oxiderar metaller. Capton Rent används vid sanering och desinficering mot virus, bakterier, mögel, alger, svamp m.m.

Capton Rent appliceras på den angripna ytan med spruta, pensel eller borste. Kan användas outspädd eller utspädd 1 : 2 - 1 : 10 med vanligt kranvatten.

Capton Rent innehåller natriumhypoklorit (NaClO) 3%.

VARNING - Irriterar ögonen och huden. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Blanda inte Capton Rent med syror eller organiska ämnen. 

Läs informationsblad och säkerhetsblad före användning.

Kontakt vid intresse

Hexagonmall

Hexarullen är ett helsvenskt patent- och mönsterskydd som är det optimala mönstret för halkfria golv, främst i djurstall. Mallen kan användas på alla slags betong, pågjutningar och markbetong där mönstret önskas, såväl trög som lättflytande betong.

Hexagonmall
Hexagonmall
Hexarulle
mer information

Hexarullen är en enkel och effektiv teknik för att göra halkfria betonggolv i djurstall. Flera undersökningar visar samstämmigt på samma resultat, att ett hexagonalt (sexkantigt) mönster med ca 46 mm sida och ca 10 mm fogbredd är det optimala mönstret för halkfria golv i djurstall. Urin med mera leds även bort med hjälp av mönstringen. I Sverige finns redan 10-tusentals kvadratmeter hexagonalmönstrade betonggolv, utförda med Hexarullen, så många goda referenser finns.

Hexarullen består av ett rör där ett sexkantigt mönster är fastsatt. Hexarullen kan förses med flera skarvrör som snabb-kopplas ihop. Hexarullen väger ca 10 kg men kan enkelt tyngas ytterligare vid behov, bredden är ca 90 cm och diameter ca 28 cm.

Hexarullen kan användas på alla slags betong, pågjutningar och markbetong där mönster önskas. Den fungerar på såväl trög som lättflytande betong och är både enkel och bekväm att använda. När betongen är utlagd, vibrerad och slodad till önskad jämnhet, sprayas släppmedel på både rulle och betongyta. Därefter placeras rullen på betongytan och rullas fram och åter i anpassad hastighet över den lösa betongen. Vid mindre ytor används endast ett skarvrör och vid bredare ytor skarvas flera rör enkelt på. För att enklare kunna dra raka drag kan en träregel användas som stödlinjal. Efter färdigt användande spolas rullen av så att alla betongrester försvinner.

Hexarullen hyrs ut i objektvis med låg kvm-kostnad, i hyrpaketet ingår förutom mönsterrulle med fäste även förlängningsrör.

Kontakt vid intresse