Hej!

Har Ni hört talas om GDPR? Det står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vill du veta mer?

Kontakta Jan Lindqvist 0706-284 089

E-mail info@vare44.se

Länk till Wikipedia

https://sv.wikipedia.org/wiki/Allm%C3%A4nna_dataskyddsf%C3%B6rordningen